پنکه مه پاش

اجاره پنکه مه پاش
image بدون نظر پنکه مه پاش

انواع اجاره پنکه های مه پاش قوی و پنکه های بزرگ، خانگی و صنعتی در سرما رنت

اجاره پنکه های مه ساز یا اجاره پنکه مه پاش با قابلیت اسپری آب با اندازه های مختلف و در مدل  ایستاده  با حجم های مختلف آب و قدرت  ...

ادامه مطلب