کولر سه فاز

اجاره کولر سه فاز
image بدون نظر کولر سه فاز

چگونگی کارکرد کولرایستاده سه فاز

هوا توسط دمیدن هوا با یک سری لوله های سرد به نام سیم پیچ تبخیر کننده خنک می شود. این همانند همان خنک شدنی عمل می کند که وقتی آب روی دستتان بخار می شود، حس می کنید. تبخیر کننده با ...

ادامه مطلب